ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

📣📣 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประกาศ ❗ผู้ผ่านการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ลิงค์ด้านล่าง👇👇

https://drive.google.com/file/d/1h5t1Rhsty3ryoM0uk3VPic0bNiRht0F1/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0lr2HdCW-_E15tA6CC-B1KhTLKNv7FudRRgKBp0lHJL_0ZBuzOjq5FwK8_aem_Ad_KAVVO2LOBpoPPWn63j1zmGPYfhe0v2cpKlmxN5CKhyc-2pGfALOqIKKC6TvOZ4fBXmLQ39Xrozy4DDlbUo7WL