ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

สถาบันผลิตและพัฒนากำลังคนสู่ความเป็นเลิศ

ดร. สุธี ไทยเกิด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ดาวน์โหลด

ใบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา [Update 26 เม.ษ. 67]

ดาวน์โหลด

ปฏิทินการศึกษา
[Update 1 พ.ค. 67]

ดาวน์โหลด

ตารางเรียน
[Update 1 พ.ค. 67]

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานพัสดุ งบประมาณ
[Update 31 ม.ค. 66]

ข่าวสาร

ข่าว ประกาศจากวิทยาลัยฯ

ผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะดำเนินงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิภาค (PEA) ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ (PEA) “

ผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะดำเนินงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิภาค (PEA) ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ (PEA) “

ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคุณครู ให้การต้อนรับ คณะดำเนินงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิภาค (PEA) ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ (PEA) ” ณ ห้องประชุมธรรมพิบาล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง “การใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจร”

ให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง “การใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจร”

ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ พัน.ต.ต.ปราศรัย บุญถึง สวป.(ชส.) สภ.กาญจนดิษฐ์ พร้อมคณะ ในการให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจร”

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี อนุการแก่นสา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C. )รุ่นที่ 1/2567 และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)รุ่นที่ 1/2567

ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C. )รุ่นที่ 1/2567 และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)รุ่นที่ 1/2567

ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C. )รุ่นที่ 1/2567 และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)รุ่นที่ 1/2567 โดยมี ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการการอบรมฯ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

แสดงความยินดี คณะครูและบุคลากรฯ

ผลงาน

รางวัล ความสำเร็จ

Integrity and Transparency Assessment (ITA)

เปิดประตูสู่ความโปร่งใส : Open to Transparency

R

370 คน

ผู้เรียนทั้งหมด

(ข้อมูล ณ 1 พ.ค. 2567)

R

287 คน

ระดับ ปวช.

(ข้อมูล ณ 1 พ.ค. 2567)

R

83 คน

ระดับ ปวส. 

(ข้อมูล ณ 1 พ.ค. 2567)

Quick Link

ลิงค์ที่น่าสนใจ

บริการข่าวสาร

ข่าว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะดำเนินงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิภาค (PEA) ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ (PEA) “

ผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะดำเนินงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิภาค (PEA) ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ (PEA) “

ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคุณครู ให้การต้อนรับ คณะดำเนินงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิภาค (PEA) ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ (PEA) ” ณ ห้องประชุมธรรมพิบาล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง “การใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจร”

ให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง “การใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจร”

ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ พัน.ต.ต.ปราศรัย บุญถึง สวป.(ชส.) สภ.กาญจนดิษฐ์ พร้อมคณะ ในการให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจร”