ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ข่าว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัด จากแหล่งน้ำ ๑๐๘ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด เพื่อนำไปเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัด จากแหล่งน้ำ ๑๐๘ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด เพื่อนำไปเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

✨วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัด จากแหล่งน้ำ ๑๐๘ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด เพื่อนำไปเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธี
มหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
✨นำโดย นายทวิพจน์ บุญเหลือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะครู
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
📍ณ พระวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกท่าน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง หรือผ้าไทยประดับตราสัญลักษณ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกท่าน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง หรือผ้าไทยประดับตราสัญลักษณ์

✨✨วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกท่าน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง หรือผ้าไทยประดับตราสัญลักษณ์
#ทุกวัน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา พ.ศ. 2567)

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา พ.ศ. 2567)

📢วันที่ 2 กรกฎาคม 2567📢
✨✨วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นำทีมโดย ดร.สุธี ไทยเกิด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา พ.ศ. 2567) ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE : กิจกรรม สร้างองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมขนอมซันไรซ์ บีซ รีสอร์ท จังหวัดนครศรธรรมราช

ข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE : กิจกรรม สร้างองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมขนอมซันไรซ์ บีซ รีสอร์ท จังหวัดนครศรธรรมราช

📣วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
👉ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายอภิสิทธิ์ กิมฮวยไล้ ครู แผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยนางสาวจุฬามณี วิยุทธิ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
✨เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE : กิจกรรม สร้างองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมขนอมซันไรซ์ บีซ รีสอร์ท จังหวัดนครศรธรรมราช