ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

สุดยอดนวัฒกรรมอาชีวศึกษา

อุปกรณ์ปั๊มน้ำดื่มแบบใช้ถ่าน

อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในรถจักรยานยนต์

สถานีเติมพลังงานไร้สายโดยระบบเข้าจอดอัจฉริยะ

เรือกู้ภัยน้ำท่วมประจำบ้าน

ระบบรดน้ำผักไฮโดรโปนิกส์-อัตโนมัติ

เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องย้ำสายไฮโดรลิก

เครื่องย่อยเศษวัชพืชสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

เครื่องคัดแยกไข่